Webdesktop dokumendihalduse koduleht
Dokumendiregistri abiinfoDokumendiregistri versiooni info
Avaldus
Halduslepingud - HL
Haldusmenetlus
    Ettekirjutus
    Haldusotsus
    Märgukiri
Kirjavahetus
    Sissetulev dokument
    Väljaminev dokument
Kunstimälestiste toetuste eraldamise protokollid
Käskkirjad
    Üldkäskkirjad - A
Pühakodade programmi juhtnõukogu koosoleku protokollid
Pühakodade programmi toetuste komisjonide protokollid
Teabenõuded
    Sissetulev teabenõue
    Väljaminev teabenõue
Toetuste kasutamise lepingud kuni 2013
Täitekorraldus
Meie dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale 
dokumendiliigile,  misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide 
määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks ja peale otsinguks 
teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile Otsi. 

Dokumendi andmeid määratlemata ja klahvile Otsi vajutades, avaneb nimekiri 
kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt 
(uuemad dokumendid on eespool). 

Klahvile otsi vajutades kuvatakse kas konkreetse dokumendi 
registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi 
registreerimisandmetega. 

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi 
põhiandmeid  Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on 
põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele 
vajutades.
Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva 
otsinguväljale otsitava märksõna